Πλάτωνος Βίος και Έργα

Ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος εἶναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικὸς τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Τὸ 2003 εἰσήχθη στὸ Μεταπτυχιακὸ Τμῆμα Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἀθήνησι Πανεπιστημίου,

ΕΝΑΡΞΗ

February 16, 2019 - 7:00 pm

ΛΗΞΗ

February 16, 2019 - 9:00 pm

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αδειμάντου 12, Κόρινθος - Συναυλιακός Χώρος "Μαρία Δημητριάδη"   ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

 

Η Kα Ἐλευθερία Φιλίππου καὶ ο Κος Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος, θὰ προσπαθήσουν νὰ μᾶς εἰσαγάγουν στὴν Πλατωνικὴ Φιλοσοφία. Ἀρχίζουμε, ἐξιστορῶντας τὸν βίο τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου, τὰ ταξείδια του στὴν Μ. Ἑλλάδα, στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Κυρηναϊκή, τὴν γνωριμία του μὲ τὸν κορυφαῖο Μαθηματικὸ τῆς ἐποχῆς, τὸν Θεόδωρο τὸν Κυρηναῖο καὶ τοὺς Πυθαγορείους, τὴν ἐξορία ἀπὸ τὶς Συρακοῦσες καὶ τὴν ἵδρυσι τῆς Ἀκαδημείας. Συνεχίζουμε μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν Μαθηματικῶν στὴν σχολή, τὴν παρουσίασι καὶ τὴν χρονολόγησι τῶν διαλόγων, τὴν θεωρία τῶν Ἰδεῶν καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Γραμμῆς· ὁλοκληρώνουμε μὲ τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς Σχολῆς, τὸν Μαθηματικὸ Πλατωνισμό, τὸν θάνατο καὶ τὴν περιπετειώδη διαδοχή.
Ἡ Ἐλευθερία Φιλίππου γεννήθηκε στὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν (1979), ἕλκει ὅμως τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὸ ἱερὸν πέδον τῶν Δελφῶν.Ἐσπούδασε Μαθηματικὰ στὸ Ἀθήνησι Πανεπιστήμιον (2001), ἐνῷ τὸ ἴδιο ἔτος εἰσήχθη στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Essex καὶ ἐσπούδασε Οἰκονομία, Διοίκησι Ἐπιχειρήσεων καὶ Πολιτική, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπεφοίτησε τὸ 2006. Τὸ 2008 ὡλοκλήρωσε τὶς μεταπτυχιακές της σπουδὲς στὸ ἴδιο Πανεπιστήμιο (Masterστὸ NLPManagement). Ἐργάζεται ὡς Οἰκονομικὴ Σύμβουλος ἐπιχειρήσεων.
Ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος γεννήθηκε τὸ 1965 στὸ Λεωνίδιον, στὸ ὁποῖο ὡλοκλήρωσε τὶς λυκειακές του σπουδές (1983). Εἶναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικὸς τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Τὸ 2003 εἰσήχθη στὸ Μεταπτυχιακὸ Τμῆμα Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἀθήνησι Πανεπιστημίου, ἐνῷ τὸ 2006 ὑπεστήριξε τὴν διπλωματική του ἐργασία: Ἡ Πολεμικὴ τοῦ Πλωτίνου ἐναντίον τῶν Γνωστικῶν. Προσφάτως (Ἰούλιος 2018) ἐπαρουσίασε καὶ ὑπεστήριξε μὲ ἐπιτυχία τὴν διδακτορική του διατριβή: ἩΜαθηματικὴ Δομὴ τοῦ Πλατωνικοῦ Ἐπιχειρήματος, στὴν ὁποίαν ἀναζητεῖ τὴν κοινὴ ἀποδεικτικὴ πορεία τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν Στοιχείων τοῦ Εὐκλείδη, τὶς μαθηματικὲς ἐπεξεργασίες τῆς Ἀκαδημείας καὶ τὴν θεωρίαν τοῦ Συλλογισμοῦ, ὅπως αὐτὴ ἀναπτύσσεται στοὺς διαλόγους καὶ πρὸ τῆς ταξινομήσεώς της στὰ Ἀναλυτικῶν Πρότερα.Εἶναι ἱδρυτὴς καὶ συντονιστὴς τῆςΝέας Ἀκαδημείας, τῆς ὁμάδος ποὺ μελετᾷ καὶ ἀναλύει τοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους (τὴν περίοδο αὐτὴν τὸν Κρατύλο καὶ τὸ Περὶ Ἑρμηνείας τοῦ Ὀργάνου) διὰ τῶν λογικῶν πραγματειῶν τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τῶν μαθηματικῶν ἐπεξεργασιῶν τοῦ Εὐκλείδη, ἐνῷ συμμετέχει ἐνεργῶς στὴν λέσχη ἀναγνώσεως βιβλίων Μαθηματικῆς Λογοτεχνίας Θαλῆς+Φίλοι. Εὐαισθητοποιεῖται ἰδιαιτέρως στὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα·θεωρεῖ δέ, ὅτι τὸ γλωσσικὸ ζήτημα δὲν ἔχει κριθῆ καὶ ὅτι ἡ πολυτονικὴ γραφὴ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν λογία Δημοτική, ἀποτελοῦν τὴν ἀπάντησι στὴν λεξιπενία καὶ στήν,γενικῶς διεπιστωμένη, ἀπαιδευσία τῶν ἑλληνοπαίδων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Eκδηλώσεις

Διαλέξεις – Ημερίδες από έγκριτους πανεπιστημιακούς καθηγητές

Μαθήματα

Μηνιαίος κύκλος μαθημάτων στην αίθουσα των Αθηνών με δωρεάν είσοδο

Εκδρομές

Επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Tα Νέα μας

Ενημέρωση σε θέματα πολιτισμού που αφορούν την Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 6977709083

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων:

Δήμητρα Αποστόλου

info@palaixthonkorinthou.gr

TOP