Μαθήματα

Ο κύκλος των μαθημάτων είναι μηνιαίος και πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα, Τρίτη στις 19:30 στην αίθουσα των Αθηνών και η είσοδος είναι ελευθέρα.

Όλα τα μαθήματα