Τοῦ γηγενοῦς γάρ εἰμ’ ἐγὼ Παλαίχθονος ἶνις Πελασγός, τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης

ID Event Name Start Date End Date
ΕΚ-006 Αρχαία Ολυμπία September 29, 2019 September 29, 2019
EX-0002 Δελφοί – Μουσείο Δελφών June 9, 2019 June 9, 2019